Практичний психолог

Панасюк Світлана Семенівна/Files/images/pedkolektiv/photofacefun_com_1463725692.jpg

  • діагностика – психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
  • корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
  • реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждалих від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
  • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;
  • прогностика – розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуального розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, між групових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.

Практичний психолог навчального закладу:

· бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей та учнівської молоді, збереження їх повноцінного психологічного здоров’я; · проводить психологічно-педагогічну діагностику дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психологічного розвитку дитини;· розробляє та впроваджує розвивання, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахування індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;· сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;· здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;· проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх; · формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.http://bcschool12.at.ua/NOVUNU/download_trans.gifПам’ятка для учнів щодо підготовки до екзаменів

http://bcschool12.at.ua/NOVUNU/download_trans.gifІнформаційний вісник

Місячник здорового способу життя

Кiлькiсть переглядiв: 101