Проект "Цікава психологія"

для учнів 5 класів

Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5

Пояснювальна записка


Проблема розвитку рівня психологічної культури дитини набуває в наш час особливого значення. Чи потрібна сучасним учням практична психологія в школі та в житті? Питання на сьогоднішній день досить актуальне: розуміння самого себе як особистості, усвідомлення своєї значимості у соціальному оточенні, уміння керувати своїми емоціями – ці питання, які завжди цікавлять підлітків.

Підлітковий вік - період особливо активного формування духовного багатства людини, її моральної чистоти, фізичної досконалості, готовності до праці, здатності бути активним громадським діячем.

Програма факультативного курсу «Цікава психологія» розрахована на учнів 8-х класів, у яких в цей період відбуваються значні зміни у становленні особистості, бо саме за своїми віковими особливостями підлітковий вік сензитивний до свого духовного зростання, а тому він починає інтенсивно просуватися в розвитку всіх ланок самосвідомості. Самосвідомість у цьому віці вже включає в себе всі компоненти самосвідомості дорослої людини.

У складанні даної програми були використані матеріали фахової літератури для практичних психологів видавництва «Шкільний світ» та «Главник», а саме, газети «Психолог», матеріали Т. Гончаренко «Заняття психолога з підлітками» (2006), «Цікава психологія», С. Максименко (2003), В. Маценко «Розвиток пізнавальних процесів дитини» (2003), книги видавництва «Україна» Щекина Г. «Как читать людей по их внешнему облику» (1993), підручника з біології для учнів 9 класу (упоряд. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О.) та ін.

У програмі факультативу «Цікава психологія» для учнів 8 класу, зібрана інформація для підлітків щодо теоретичних основ психологічних знань: психологія особистості (темперамент, акцентуація характеру, проект особистості тощо); психологія самооцінки, спілкування. Вивчаючи природу таких психічних процесів, як мислення, пам'ять, увага, уява, інтереси, здібності, учні під керівництвом психолога на факультативних заняттях дізнаються про якості розвитку своїх індивідуальних особливостей. Це надає можливість їм на основі власних психодіагностичних обстежень самовдосконалюватися, цілеспрямовано працювати над собою, керувати своєю поведінкою, своїми емоціями та свідомо готувати себе до самостійного дорослого життя. Щоб зацікавити дітей і викликати в них бажання відвідувати заняття, для організації роботи факультативу застосовані різні методи і форми інноваційних технологій психологічного впливу на особистість дитини: тренінги, психологічні практикуми, заняття з елементами арт-терапії, самопідготовка, бесіди, лекції тощо.

^ Метою програми «Цікава психологія» є озброєння учнів основами знань з практичної психології, формування навичок стресостійкості, асертивності; підвищення психологічної культури.

^ Завдання факультативу «Цікава психологія»:

 • розвивати стійкий інтерес підлітків до пізнання самих себе як особистість, як повноцінного члена суспільства;
 • навчити підлітків розпоряджатись своїм життям, формування почуття відповідальності та розсудливості;
 • навчити підлітків толерантно висловлювати свої враження про оточуючих;
 • виробити в підлітків патерни асертивної поведінки, контроль емоцій;
 • допомогти розкрити риси, які важливі для ефективного міжособистісного спілкування, сприяти самоаналізу;
 • розвивати вміння слухати і чути один одного, прислухатися до думки інших, навички культури спілкування, вміння критикувати, не ображаючи при цьому співрозмовника; працювати в групах.


Програма з факультативу «Цікава психологія» розрахована на 35 години (1 заняття на тиждень), 1 рік навчання. Має ґрунтовну теоретичну й практичну спрямованість. До теоретичних знань належать уявлення про предмет психології, загальні принципи вирішення психологічних завдань. До практичних навичок належать: робота з різними психологічними методиками, оволодіння релаксаційними, саморегуляційними психотехніками.

Дана програма факультативу «Цікава психологія» поділена на три модулі:

І модуль. Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології – 18 годин;

ІІ модуль. Пізнавальні процеси – 9 годин;

ІІІ модуль. Психогігієна особистості – 8 годин.

^ Мета першого модулю «Вивчення та пізнання свого «Я» через чарівний світ психології» - ввести учнів у світ психології та допомогти дізнатися про особливості своєї особистості. У першому модулі факультативні заняття спрямовані на вивчення особистісних якостей підлітків. Загальна атмосфера на заняттях психологічного розвитку учнів спрямована на створення особливого позитивного емоційного фону: інтерес, бажання виконувати запропоновані завдання. Таким чином, усвідомлення своїх успіхів сприяє розкриттю психологічних можливостей учнів, підвищенню їхнього самооцінювання, упевненості в собі. У дітей поступово формується ставлення до занять як до засобу розвитку своєї особистості.

^ Мета другого модулю «Пізнавальні процеси» - ознайомити учнів із властивостями пізнавальних процесів, навчити їх засобам саморозвитку. Даний модуль допомагає опанувати знання про психічні процеси людини та її індивідуальні особливості, а також раціональні прийоми навчальної і трудової діяльності, розвинути свої розумові здібності (увага, пам'ять, мислення, творча уява).

^ Мета третього модулю «Психогігієна особистості» - ознайомити учнів з основними методами саморегуляції. Учні навчаються умінню знаходити вихід зі скрутних життєвих ситуацій, долати неприємні почуття та невпевненість, керувати своїми емоціями, опановують навички конструктивного спілкування, толерантного сприймання й доброзичливого ставлення до оточуючих.

Наприкінці навчального року, на факультативному занятті з теми «Арт–терапія», діти мають можливість виразити себе, свої почуття і свій стан мелодією, звуком, рухом, малюванням. Арт–терапевтичне заняття припускає атмосферу довіри, терпимості й уваги до внутрішнього світу дитини, а продукти образотворчої діяльності є об’єктивним свідченням настроїв і думок учнів, що дозволяє використовувати їх для динамічної оцінки стану, мобілізації творчого потенціалу, внутрішніх механізмів саморегуляції і зцілення.

Рефлексивний тренінг–підсумок « Я – це Я, і це – чудово!» надає можливість членам факультативу позитивно оцінити свої набуті знання, вміння, з’ясувати, яких особистих рис у них не вистачає для самовиховання та самовизначення. Завдання рефлексивного тренінгу–підсумку є підведення підсумків роботи психологічного факультативу, обговорення результатів роботи учнів і тих труднощів, що у них виникали під час діяльності факультативу.

Показниками засвоєння навчального матеріалу, знань і умінь учнів є здатність характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи і завдання, застосовуючи при цьому творчий підхід, знаходити нестандартні рішення.

Учні повинні:

 • знати необхідні теоретично-практичні знання з психології;
 • збагатити свій рівень психологічної культури;
 • навчитися розпізнавати почуття інших людей;
 • розвивати особистий внутрішній світ;
 • формувати вміння застосовувати свій творчий потенціал та усвідомлювати характеристики креативного середовища;
 • відпрацьовувати навички саморегуляції емоційної сфери та поведінки;
 • відстоювати свої позиції, шукати спільні рішення;
 • знати основні правила і закони спілкування.
Кiлькiсть переглядiв: 85